Brzeg Dolny

 

Przemysłowa wieża ciśnień na terenie Zakładów Chemicznych „Rokita”.

Budowę zakładu rozpoczęto w 1941 r., w 1943 r. nastąpił rozruch części instalacji, 26 stycznia 1945 r. zakład zajęły wojska radzieckie , które od maja do września 1945 r. zdemontowały i wywiozły wszystko co się dało. Wieża ciśnień została.

.

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, lipiec 2003 r.

Brzeg Dolny 18.07.2003

Brzeg Dolny 18.07.2003