Pieńsk

 

Wieża ciśnień z 1920 r. Wieża została odnowiona przy okazji przebudowy stacji uzdatniania wody (zadanie realizowane wspólnie z gminą niemiecką w ramach środków z Unii Europejskiej).

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, maj 2014 r.

Pieńsk

Pieńsk

Pieńsk

Pieńsk

Pieńsk