Milicz

 

Wieża ciśnień wybudowana wraz z wodociągami miejskimi w 1906 r. (na skraju miasta, w kierunku wsi Wszewilki). Pierwszy wodociąg miejski wybudowano w 1895 r. Czerpał on wodę ze studni kopanych w Stawcu. Obok zbudowano zbiornik terenowy wody czystej, istniejący do dzisiaj (ok. 50 m od wieży ciśnień). W 1906 r. zbudowano nowy zakład wodociągowy czerpiący wodę z tego samego, lecz rozbudowanego ujęcia. W skład zakładu wchodziły stacja pomp i stacja filtrów. Wieża ciśnień ma żelbetowy zbiornik o pojemności 150 m3. Wykonana jest w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej (8 żelbetowych słupów wypełnionych cegłą). Budowę prowadziła wrocławska firma br. Huber. Całkowita wysokość budowli to ok. 34 m. Wieża została wyłączona z eksploatacji ok. 1960 r.

 

Zdjęcia:  Leszek Kowalik

Milicz Milicz Milicz Milicz

Milicz