Legnica

 

Wieża, która okresowo była kolejową wieżą wodną. Została wybudowana w latach 1916-1917 jako wieża amoniakalna, w ramach rozbudowy gazowni. W wieży amoniakalnej, na kilku kondygnacjach był magazynowany gaz wodny produkowany w piecowni; po połączeniu z gazem koksowniczym powstawał tzw. dwugaz będący składnikiem gazu miejskiego. Gazownia działała do 1939 roku, kiedy zadecydowano o rezygnacji z własnej produkcji gazu i przyłączeniu węzła legnickiego gazowni do gazociągu Wałbrzych – Zgorzelec. Wybudowane wcześniej zbiorniki gromadziły gaz jako rezerwę na wypadek awarii gazociągu. W 1945 r. gazownia została zajęta przez wojska radzieckie, przekazanie stronie polskiej nastąpiło w styczniu 1947 r. Wieżę zaadaptowano wtedy do nowych funkcji. Uczyniono z niej wieżowy, kolejowy zbiornik wody trakcyjnej i technologicznej dla parowozów i stacji kolejowej. Funkcję tę pełniła do lat 80. XX w. Później zdemontowano zbiorniki wody, a w części pomieszczeń na niższych kondygnacjach powstały warsztaty i magazyny należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Od 2004 r., wieża wraz z przylegającymi do niej dawną piecownią i kotłownią jest w rękach prywatnych.

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, 2011 r.

LEGNICA

LEGNICA

———————————————————————————————————————

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, 2008 r.

LEGNICA

LEGNICA

———————————————————————————————————————

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, 2003 r.

LEGNICA

LEGNICA

LEGNICA