Jordanów Śląski

 

Kolejowa wieża wodna. W przyziemiu wieży urządzono przepompownię. W końcu lat 60. XX w. wieża została wyłączona z eksploatacji. W latach 80. wyłączono z eksploatacji dworzec kolejowy.

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, sierpień 2008 r.

Jordanów Śląski

Jordanów Śląski

Jordanów Śląski