Jedlina Zdrój

 

Kolejowa wieża ciśnień z 1910 roku. Wieża jest zlokalizowana na zboczu wzniesienia, w związku z czym jest niska (jedynie część zbiornikowa). Obudowa zbiornika jest ceglana, ośmiokątna; zbiornik stalowy, nitowany, z dnem wypukłym, o pojemności 50 m3Na wzgórzu powyżej wieży znajduje się studnia rozdzielcza. Wieża nigdy nie miała własnej przepompowni. Obecnie nie jest już użytkowana.

 

Zdjęcia:  Bolesław Wojtyniak, sierpień 2009 r.

Jedlina - Zdrój

Jedlina - Zdrój

Jedlina - Zdrój