Dzierżoniów

 

Wodociągowa wieża ciśnień, wzniesiona w 1884 r. z czerwonej cegły, granitu i piaskowca, na planie koła. Wysokość 21,3 m. Zbiornik metalowy, nitowany, o dnie wklęsłym, typu Intze, o pojemności 350 m3. Nad portalem wejściowym umieszczona data „1884”. Wewnątrz spiralne schody biegnące wzdłuż ścian ku platformie pomostowej zawieszonej pod dnem zbiornika.

W 1875 r. firma J. i A. Aird z Berlina wykonała w odległości 1000 m od miasta nowe ujęcie, skąd czerpano wodę pompą. Stację pomp i wieżę ciśnień zbudowano jednak dopiero w 1884 r. Miejski zakład wodociągowy i wieżę wodną wykonano według projektu inż. Salbacha z Drezna. Roboty nadzorował radca budowlany miejski Fredenhagen.

Wieża jest dobrze zachowana, do dnia dzisiejszego służy miastu, jako zbiornik wyrównawczy (została wyłączona z eksploatacji na początku lat 70., a w 1991 r. ponownie uruchomiona).

Źródło informacji: Karta Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa,
dr Stanisław Januszewski, 1992 r.

 

Zdjęcia: Bolesław Wojtyniak, maj 2001 r.

DZIERŻONIÓW

DZIERŻONIÓW

DZIERŻONIÓW

DZIERŻONIÓW

DZIERŻONIÓW 04.05.2001
DZIERŻONIÓW 04.05.2001